Terms and Conditions
תקנון האתר

Welcome to StarDesign - Your Home Graphic!
תקנון אתר stardesign

פרק 1: הסכמת המשתמש

1.1. בכניסה או בשימוש באתר stardesign (להלן: "האתר"), אתם מצהירים ומסכימים לכל התנאים וההגבלות שבתקנון זה.

1.2. אם אינכם מסכימים לתנאי התקנון, אינכם רשאים להשתמש באתר.

פרק 2: זכויות יוצרים

2.1. כל הזכויות לתוכן האתר, כולל עיצוב, תמונות, טקסטים וכל חומר אחר שבאתר שייכים לבעלי האתר.

2.2. אסור לשכפל, לשדר, לשדרג, לשנות או להפיץ את התוכן הכלול באתר ללא אישור מראש מבעלי האתר.

פרק 3: מידע אישי

3.1. במידה ותספקו מידע אישי במהלך השימוש באתר, אנו מתחייבים לשמור על פרטיותו ולא למסור את המידע לצדדים שלישיים למעט במקרים בהם יש הסכמתכם או בהתאם לחוק.

3.2. במידה ונדרש כך על ידי גורם חוקי, תוכלו לקבוע להסתיר את המידע האישי שסיפקתם באתר.

פרק 4: התנהלות משתמשים

4.1. אסור להשתמש באתר לצורך העלאת תוכן לווב או לצורך שום פעילות בלתי חוקית.

4.2. אסור לפרסם באתר תוכן אלים, גס, או מגונן מינית.

פרק 5: אי־אחריות

5.1. בעלי האתר לא יישאו אחריות לכל נזק שיגרם משימוש באתר או מתוכן הכלול בו.

5.2. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

פרק 6: שינויים בתקנון

6.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון ללא הודעה מראש.

6.2. שימושכם המתמשך באתר לאחר שינויי תקנון יחשב כהסכמה לשינויים אלו.

תקנון זה נכתב במטרה לספק הגנה ושקט רוח למשתמשים ולבעלי האתר. בכל תחום שאין בו הבהרה בתקנון, יחולו החוקים הרלוונטיים במדינתך.

על מנת לקבוע את התקנון שיהיה הכי מתאים לאתר שלך, יש להתייעץ עם עורך דין או מומחה בחוק האינטרנט.


פרק 7: אחריות מוצר
7.1. במידה והלקוח אינו התחבר למוצר, (הזמנה, לוגו, וכדומה׳) ינתן לו אפשריות להחזר כספי
על פי כמות הסקיצות וזמן העבודה שהוא קיבל ועד 50% החזר כספי

פרק 8: מדיניות אספת מוצרים
8.1. ממועד ההזמנה שלכם, המוצר ישלח ליידכם עד כ 3 שלושה ימים עסקים.
8.2. המוצר הינו דיגיטלי ולכן הלקוח יקבל אותו דרך מייל/הודעת ווצאפ

פרק 9: גיל רכישה
הרכישה באתר מוגבלת לגיל 18 ומעלה.